×
 

Våra kvalitetsresultat

För oss är det viktigt med transparens samt att både elever och vårdnadshavare enkelt ska kunna ta del av vårt kvalitetsarbete. Här har vi därför samlat våra betygsresultat och kvalitetsrapporter.

En elev i en grävmaskin skrattar mot en klasskamrat.

Betygsresultat

Nedan hittar du betygsresultat för Hagströmska Gymnasiet på s. 24-33.

Andel elever med examen

En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p.

Elev tittar in i odling i ett labb.

Kvalitetsrapporter

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Vi utvärderar, analyserar och följer upp vårt arbete tillsammans med lärare och elever enligt en fastslagen läsårsplan.

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400. Det möjliga maxvärdet är 20.0.

Elev ler mot kameran i ett klassrum.

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt kvalitetsarbete eller kontakta oss vid eventuella frågor.