×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

För oss är det viktigt med transparens samt att både elever och vårdnadshavare enkelt ska kunna ta del av vårt kvalitetsarbete. Här har vi därför samlat våra betygsresultat och kvalitetsrapporter.

En elev i en grävmaskin skrattar mot en klasskamrat.

Kvalitetsrapporter

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Vi utvärderar, analyserar och följer upp vårt arbete tillsammans med lärare och elever enligt en fastslagen läsårsplan.

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt kvalitetsarbete eller kontakta oss vid eventuella frågor.