×
 

Synpunkter på verksamheten

För oss är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

  1. 1

    Kontakta skolpersonal

    Initialt kan du vända dig direkt till berörd skolpersonal med dina synpunkter.

  2. 2

    Kontakta rektor

    Om så krävs kan du i nästa steg kontakta rektor på den aktuella skolan.

  3. 3

    Kontakta huvudman

    Har du fortfarande synpunkter kan du skicka in en anmälan till huvudman via formuläret nedan.