×
 

Elevhälsa

För oss på Hagströmska är en välfungerande elevhälsa A och O. Vi vet hur viktigt det är med balans i vardagen för att mående och skola ska fungera. I vårt elevhälsoteam på skolan arbetar rektor tillsammans med specialpedagoger, kurator, skolsjuksköterskor och studiecoach.

Här fungerar även tränarna som mentorer för idrottseleverna. Det för att tidigt kunna upptäcka och förebygga ohälsa men också för kontinuerlig stöttning och uppföljning i vardagen.

För dig som flyttat till Falun för att gå på Hagströmska och som bor på något av våra elevboenden finns också boendegruppen. Dessa personer finns för dig som behöver hjälp eller stöttning kopplat till ditt boende.

Elev skrattar vid skolbänk i ett klassrum.

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar om vår elevhälsa

  • Ja, den elev som flyttat hemifrån för att börja på Hagströmska har självklart också tillgång till vår elevhälsa. Förutom det fungerar även tränarna som mentorer för de idrottande eleverna, de har kontinuerliga samtal där de följer upp träning, mående och skola. De elever som bor på våra elevboenden har även stöttning av boendegruppen som är ett team sammansatt för att vara till extra stöd och tillgängliga vid frågor eller eventuella problem gällande boendet.

  • Välkommen till Pluggstugan! Varje vecka finns möjlighet att få lärarledd läxhjälp på skolan. Pluggstugan vänder sig till alla elever, oavsett vilken betygsnivå du siktar på.

  • I vårt elevhälsoteam på skolan arbetar rektor tillsammans med specialpedagoger, kurator, skolsjuksköterskor och studiecoach.

Lär dig mer om Hagströmska

Vi vet hur viktigt det är att skola, träning och fritid samspelar för att du ska må så bra som möjligt. Därför blir Hagströmska mer än en skola, mer än lärare, klasskompisar och tränare. Vi är ett lag och en enda stor familj.