Om Hagströmska Uppsala

Hagströmska Gymnasiet är skolan där våra elever utbildas inom modestyling och modedesign. Vi är Uppsalas modeskola och hos oss ställer vi eleven i centrum. Här får du möjlighet till en verklighetsförankrad utbildning som ger en bra grund inför framtiden.

För oss är det viktigt med glädje i skolan, både vad gäller utbildningarna och skolmiljön. Det är lättare att lära sig om man har kul och därför är det viktigt med en stimulerande miljö som bidrar till ökad inspiration och motivation. Vi har samlat kunniga och behöriga lärare inom varje program som säkerställer en hög nivå på utbildningarna. Vi jobbar alltid för att du ska känna trivsel och trygghet, och hos oss kan varje elev påverka sin utbildning och känna sig delaktig.

Grunden till vår skola lades 1998 när entreprenören Lars-Göran Hagström skapade företaget YrkesAkademin. Framtidens skola ska enligt riksdagen präglas av entreprenöriellt lärande. Det är ett lärande där ämnen knyts ihop till en helhet och där eleverna därför blir välförberedda för livet efter studenten. Lars-Göran Hagströms vision var att vår skola redan från start skulle arbeta med entreprenöriellt lärande. Därför undervisar vi aktivt med projekt där ämnen knyts samman. Sambandet mellan arbetssätt och elever med goda kunskaper är tydligt. Genom Lars-Göran Hagströms vision skapades framtidens skola.