Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap passar dig som vill ha en bred utbildning och är intresserad av mänskligt beteende och psykologi. Programmet är högskoleförberedande och gör dig redo för vidare studier på universitet och högskola.

Elev skriver på en whiteboard tavla.

Om inriktningen

Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.  Du lär dig hur man kan analysera, förstå och förklara hur människor fungerar  i samhället. Vidare fördjupar du din förståelse för människors agerande som  individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Jämställdhetsfrågor och aktuella samhällsfrågor integreras i undervisningen och genomsyrar vår verksamhet. 

På vårt program arbetar vi ämnesöverskridande där vi genom olika projekt och studiebesök fördjupar våra kunskaper i samhällsvetenskapliga frågor. På så sätt jobbar vi aktivt mot våra gemensamma examensmål inom flera områden.

Info

 • Program: Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Beteendevetenskap
 • Sökkod: SABET

Efter examen

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd för fortsatta studier. Efter examen från programmet har du kunskaper för vidare studier inom främst samhällsvetenskap, beteendevetenskap och kommunikation men även inom andra områden.

Tre elever sitter vid skolbänken och arbetar på sina datorer.

3 år på programmet

 • Under ditt första år får du en introduktion till beteendevetenskap och dess olika teorier. Du börjar utveckla din förståelse för samspelet mellan människan och samhället.

  1.
 • Under ditt andra år fördjupar du dig inom beteendevetenskap. Du får diskutera, analysera och reflektera över  människors utveckling, socialisering, kommunikation  och samspel.

  2.
 • Här fördjupar du dina kunskaper i kurser som samhällskunskap, psykologi, sociologi och filosofi.  Du får även en introduktion i ledarskap och organisation. Under året får du också omsätta allt du lärt dig i ditt slutliga gymnasiearbete.

  3.

Poängplan

I programmet ingår två valfria kurser, individuella valen. Här finns en möjlighet för dig att bredda din högskolebehörighet genom att exempelvis läsa mer matematik eller läsa något som intresserar dig lite extra, som kriminologi.

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Psykologi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Etnicitet och kulturmöten 100
  • Psykologi 2b 50
  • Filosofi 2 50
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 1 100
  • Individuellt val 2 100

Kombinera programmet med din idrott

Samtliga våra program kan kombineras med alla idrotter. Läs mer om idrotterna och träningen här.