Naturvetenskap

Är du intresserad av hur världen fungerar från atom till galax? Vill du ha en bred bas för fortsatta studier på högskola och universitet? Då är naturvetenskapsprogrammet för dig!

Elev tittar på ett provrör med blå vätska i ett kemilabb.

Om inriktningen

På inriktningen natur utvecklar du dina kunskaper i framförallt biologi, kemi, fysik och matematik och får undervisning i vår välutrustade labbsal. Här på Hagströmska utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskapliga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en djupare förståelse för de modeller som används för att förklara vår omvärld.

Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet.

Under ditt sista år på programmet gör du ditt gymnasiearbete. Under gymnasiearbetet kan eleverna sammanföra sin idrottsinriktning med teorier och testande av hypoteser som berör idrottens utförande och villkor. Vi uppmuntrar även sistaårseleverna att ställa upp med sina gymnasiearbeten i utställningen Unga forskare.

Info

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap
 • Sökkod: NANAT

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger bred behörighet för vidare studier på högskola och universitet. Efter examen från programmet ska du som elev ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Två elever kikar på hydroponisk odling i ett kabb.

3 år på programmet

 • Under ditt första år får du bland annat göra studiebesök i Falu Gruva i gruvprojektet. Där behandlar vi frågor om hur ett postindustriellt landskap inverkar på dagens samhälle. Vidare får du arbeta med Projekt myter där du avhandlar olika typer av myter och konspirationsteorier inom samhällsvetenskap och naturvetenskap.

  1.
 • Under ditt andra år får du arbeta med projekt där du undersöker hur ekosystem påverkas av förändringar i omgivningen. Du kommer även att få arbeta med genetikprojekt som behandlar etiska frågeställningar kring den moderna genteknikens möjligheter.

  2.
 • Här läser du Naturvetenskaplig specialisering samt Miljö- och energiteknik, med fokus på hållbara frågor och teorier om framtida lösningar på komplexa problem. Under gymnasiearbetet kan du som vill sammanföra din idrottsinriktning med teorier och testande av hypoteser som berör idrottens utförande och villkor.

  3.

Poängplan

I programmet ingår två valfria kurser, individuella valen. Här finns en möjlighet för dig att bredda din högskolebehörighet genom att exempelvis läsa mer matematik eller språk.

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Naturvetenskaplig specialisering/ Hållbar utveckling 100
  • Miljö- och energikunskap 100
  • Fysik 1a 150
  • Kemi 1 100
  • Biologi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Biologi 2 100
  • Kemi 2 100
  • Fysik 2 100
  • Matematik 4 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 1 100
  • Individuellt val 2 100

Kombinera programmet med din idrott

Samtliga våra program kan kombineras med alla idrotter. Läs mer om idrotterna och träningen här.