Hagströmska Gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap på Hagströmska

Är du intresserad av hur världen fungerar från atom till galax? Vill du ha en bred bas för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap? Då är naturvetenskapsprogrammet för dig!

 

Om inriktningen

På Natur utvecklar du dina kunskaper i framförallt biologi, kemi, fysik och matematik och får undervisning i vår nya välutrustade labbsal. Här på Hagströmska gymnasiet utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskapliga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en djupare förståelse för de modeller som används för att förklara vår omvärld.

 

Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet. Naturvetenskapsprogrammet gör dig väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan, oavsett om du fortsätter inom naturvetenskapen eller väljer en annan väg.

 

Under din studietid på skolan får du träna på att arbeta i projektformer, där olika frågeställningar paras med metoder och teorier. Genom dessa projekt får du öva på din förmåga att se samband mellan hur kunskap om en företeelse kan utvecklas till förståelse och förtrogenhet, genom färdigheter som krävs vid sammanställning av delar och helhet. Under ditt sista år på programmet gör du ditt gymnasiearbete. Under gymnasiearbetet kan eleverna sammanföra sin idrottsinriktning med teorier och testande av hypoteser som berör idrottens utförande och villkor. Vi uppmuntrar även sistaårseleverna att ställa upp med sina gymnasiearbeten i utställningen Unga forskare.

 

Följ oss gärna på instagram!

 

Anmäl dig till Öppet hus

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Sökkod

NANAT

Idrotter på Hagströmska

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnenPoäng
Fysik 1a150
Kemi 1100
Biologi 1100
Moderna språk100
InriktingskurserPoäng
Biologi 2100
Kemi 2100
Fysik 2100
Matematik 4100
ProgramfördjupningPoäng
Naturvetenskaplig specialisering100
Miljö- och energikunskap100
Individuella valPoäng
Individuellt val 1100
Individuellt val 2100
GymnasiearbetePoäng
Gymnasiearbete100
Summa: 2500