logo

Naturvetenskapliga programmet - Naturvetenskap på Hagströmska i Falun

Är du intresserad av hur världen fungerar från atom till galax? Vill du ha en bred bas för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap?

Då är naturvetenskapsprogrammet för dig! Du utvecklar dina kunskaper i framförallt biologi, kemi, fysik och matematik. Här på Hagströmska gymnasiet utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskapliga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en djupare förståelse för de modeller som används för att förklara vår omvärld. Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagströmska gymnasiet gör dig väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan, oavsett om du fortsätter inom naturvetenskapen eller väljer en annan väg.

Följ oss gärna på instagram!

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Om ansökan

Så söker du

Vi hänvisar till Gymnasieantagningen, Dalarnas Kommunförbund via denna länken: http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/

Om du du är ute efter statistik kring antagningen finns via länken nedan. Vår skolkod är 2008

http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/anvisningar/statistik/

Vill du ha ytterligare information om hur du går tillväga kan du tala med din studie- och yrkesvägledare eller kontakta oss på Hagströmska Gymnasiet och vår Studie och Yrkesvägledare, Karin Hagemar Falck.
Tel 072-240 69 02,  E-post karin.hagemar-falck@hagstromska.se

Gör en intresseanmälan och håll dig uppdaterad om skolan.

Sökkod

NANAT

Idrotter på Hagströmska

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Fysik 1a 50 100
Kemi 1 100
Biologi 1 100
Moderna språk 100
Inriktingskurser Åk 1 Åk 2 Åk 3
Biologi 2 100
Kemi 2 100
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Naturvetenskaplig specialisering 100
Miljö- och energikunskap 100
Individuella val Åk 1 Åk 2 Åk 3
Individuellt val 1 100
Individuellt val 2 100
Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiearbete 100
Summa: 2600