Husbyggnad

Bygg och anläggning Husbyggnad är en bred utbildning och passar dig som vill ha en praktisk gymnasietid med stora möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Efter studenten arbetar de flesta som snickare men det finns också möjlighet att specialisera sig inom en specifik del av husbygge, exempelvis takbyggnation.

Elev jobbar med skruvdragare i en verkstad.

Om inriktningen

Inriktningen är praktisk lagd med några timmar teori i veckan som sedan appliceras praktiskt. De allra flesta hittar jobb efter gymnasiet och det finns många möjligheter i framtiden för den som vill.

Utbildningen genomförs till stor del i våra välanpassade lokaler i Främby. Vi som skola är stolta över att erbjuda en yrkeshall och maskinpark. Här får du som elev goda förutsättningar för lärande och en framtid inom bygg. Inriktningen är praktisk lagd med några timmar teori i veckan som sedan appliceras praktiskt.

Praktik (APL)

Praktik på gymnasiet kallas för APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du under din utbildning har praktik på ett eller flera företag inom det yrke du studerar. Du får chansen att testa på det du lärt dig i skolan på en riktig arbetsplats och även lära dig nya saker från din handledare och kollegor. Praktiken är ett bra sätt att få erfarenhet redan under gymnasietiden och en möjlighet till att skapa kontakter inom din bransch.

Hos oss har du sammanlagt 16 veckors praktik uppdelat på fyra terminer med start i årskurs två. Du hittar först och främst din praktikplats själv men vi kan hjälpa till vid behov. Praktiken kan du ha på allt från småföretag till reparationer, tillbyggnad och stora byggnationer (t ex, hyresrätter och skolor).

Info

 • Program: Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Inriktning: Husbyggnad
 • Sökkod: BAHUS

Om programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du som elev ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, byggnadsarbetare eller byggnadsmålare. Programmet innehåller också de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet och ger möjligheten att studera vidare på högskola och universitet för den som vill.

Tre elever mäter på inriktningen anläggning.

3 år på programmet

 • Du får lära dig grundläggande praktiska moment och teori. Du kommer tillsammans med en grupp andra elever få bygga lekstugor enligt ritningar där flera viktiga moment inkluderas, som plåtslageri och måleri. Du kommer även att få gå igenom grunden för enklare maskiner.

  1.
 • Det här året kommer fokusera på bjälklag, ytterväggskonstruktion och väggkonstruktion. Du kommer att få följa ritningar och utöka dina teoretiska och praktiska byggkunskaper.

  2.
 • Det tredje året får du öka på allt du lärt dig och här arbeta med större byggnation. I kursen trä ingår det montage av kök, fönster och dörrar. I kursen Betong arbetar du med formsättning för att kunna gjuta väggkonstruktioner, pelare och platta på mark.

  3.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, svenska 2 och 3 samt engelska 6. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du endast vill satsa på ditt yrkesval.

 • Totala poäng 2800p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2* 100
  • Svenska 3* 100
  • Bygg och anläggning 1 200
  • Bygg och anläggning 2 200
  • Husbyggnadsprocessen 200
  • Husbyggnad 1 100
  • Husbyggnad 2 200
  • Husbyggnad 3 - ombyggnad 200
  • Trä 1 - stommar 100
  • Trä 2 - Beklädnad 100
  • Trä 3 - Montage 100
  • Betong 1 - lågform och platta på mark 100
  • Entreprenörskap 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 1 100
  • Individuellt val 2 100

Kombinera programmet med din idrott

Samtliga våra program kan kombineras med alla idrotter. Läs mer om idrotterna och träningen här.