Bygg och anläggning- anläggningsförare på Hagströmska Linköping

Många av dagens maskinförare har pensionsåldern inom räckhåll, vilket innebär goda utsikter för en ny generation. Samtidigt väntas byggandet av vägar och bostäder öka i takt med att samhället utvecklas. Byggprogrammet med inriktning anläggningsförare innebär en praktisk utbildning med fokus på det verkliga arbetet som maskinförare. Du får lära dig anläggningsmaskinteknik med t ex grävmaskiner, grävlastare och hjullastare.

Exempel på yrken:
Anläggningsmaskinförare

Bygg och Anläggning

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Anläggningsfordon

Anläggningsbranschen, eller entreprenadbranschen som den också kallas, banar väg för att samhället ska fungera. Här jobbar människor som bygger vägar, järnvägar, energisystem och övriga transportsystem. Många av dagens maskinförare har pensionsåldern inom räckhåll, vilket innebär goda utsikter för en ny generation. Samtidigt väntas byggandet av vägar och bostäder öka i takt med att samhället utvecklas.

Exempel på yrken:
Anläggningsmaskinförare

Gymnasiegemensamma ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma Åk 1 Åk 2 Åk 3
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Inriktningsämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare - process 100
Programfördjupning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - vägbyggnad 100
Individuellt val Åk 1 Åk 2 Åk 3
Val ÅK 2 100
Val ÅK 3 100
Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500