×
 

Hoppa till innehållet

NIU Nationellt godkänd idrottsutbildning

NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) är en specialiserad gymnasieutbildning som ger elever möjlighet att kombinera sina studier med elitsatsning inom idrott. Utbildningen erbjuder en omfattande träning i enlighet med nationell standard och samarbete med nationella idrottsförbund.

Elev spelar bandy på blank isrink.

Vad menas med nationell idrottsutbildning (NIU)?

NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) är godkända av de nationella idrottsförbunden, vilket säkerställer att utbildningen håller en nationell standard och att träningen är i linje med de senaste forskningsrönen inom respektive idrott. Nationellt godkänd idrottsutbildning erbjuder specialiserad träning och resurser med ett nära samarbete med elitföreningar och tränare. Samarbetet med idrottsförbunden innebär också att eleverna kan få tillgång till nationella och internationella tävlingar och läger.

En av de största utmaningarna för ungdomar som vill satsa på idrott är att kombinera träning och tävling med skolarbete. Nationellt godkänd idrottsutbildning är designat för att balansera krävande träningsscheman med gymnasiala studier. 

Hur ansöker jag till NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)?

Nationellt godkänd idrottsutbildning kräver att du gör två ansökningar till gymnasiet: en till den skola och det program du vill gå och en till idrottsförbundet för din idrott. Det innebär att du kommer få två antagningsbesked, ett från skolan och ett från idrottsförbundet. Kom ihåg att göra detta i god tid då antagningen till NIU ofta stänger innan den lokala gymnasieantagningen öppnat. 

Hur skiljer sig NIU från LIU?

LIU (lokal idrottsutbildning) har, till skillnad från NIU ett lokalt fokus och koppling till föreningslivet. Vill du veta mer om Lokal idrottsutbildning (LIU) kan du läsa om det här.

Sammanfattningsvis är både NIU och LIU utmärkta alternativ för idrottssatsande elever, där NIU fokuserar på ett nationellt perspektiv på idrotten och LIU erbjuder en lokal ansats. På Hagströmska strävar vi efter att hjälpa dig nå din maximala prestation och hitta en balans mellan skola, idrott och fritid, oavsett vilket av programmen du tar del av.