×
 

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag före kl 08.30 via inloggning på Schoolsoft. Omyndig elev ska alltid sjukanmälas av vårdnadshavare.

Ledning

Administration

Elevhälsa

Synpunkter på verksamheten

För oss är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.