Om Hagströmska Falun

Välkommen till oss på Hagströmska Falun. Det som är speciellt med vår skola är att vi vet hur viktigt det är med balans i livet för att man ska må bra och kunna prestera. Här får du hjälp och stöd i vardagen för att kunna utvecklas i din egen takt och att nå dina mål, oavsett om de är akademiska, personliga eller idrottsliga.

 

Tränare, lärare, elevhälsa och skolledning jobbar tillsammans varje dag för att ge dig en vardag med bra utbildning, aktiv fritid och maximala möjligheter inom ditt specifika intresse.

Fortsätt scrolla så kommer mer info om hur vi jobbar för att alla våra elever ska nå sin fulla potential och må bra.

Elevhälsan

Elevhälsoteamets uppgift är att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Tillsammans med lärare och skolledning arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärandemiljö. Vi arbetar också hälsofrämjande och förebyggande avseende elevers fysiska och psykiska välbefinnande och för att förhindra att problem uppstår. Vi försöker fånga upp elever i svårigheter för att erbjuda dem adekvat stöd kring sin hälsoutveckling och skolgång så att de når kunskapsmålen i de olika ämnena.

Vi finns tillgängliga för dig om du behöver någon att prata med, få stöttning för att klara studierna eller få råd om din hälsa. Vi finns på plats varje dag och vi har öppna dörrar, så titta gärna in även om du inte har någon särskild anledning utan bara vill prata.

Vårt team leds av en rektor och består av

 • Skolsköterskor
 • Kurator
 • Specialpedagoger

 

Exempel på vad du som elev kan få hjälp med:

 • Anpassat studiestöd, läs- och skrivstöd, ämnesstöd
 • Svar på frågor och funderingar kring din fysiska hälsa
 • Samtal kring din psykosociala hälsa
 • Relationer
 • Stresshantering
 • Motverka mobbing
 • Frågor kring sex- och samlevnad
 • Pedagogisk konsultation och handledning

Du hittar oss på första och fjärde våningen på Gruvgatan 2

Snabbfakta om skolan

 • Skolan är belägen i centrala Falun
 • Det går drygt 680 elever på skolan
 • Vi har Sveriges bästa träningsmiljö
 • Skolan är ett naturligt val för idrottare
 • Vi har Sveriges första och enda inomhusvelodrom
 • Vi har alltid lyckats lösa boende för våra studenter
 • Vi kombinerar idrott, studier och god hälsa

Tre snabba om resultat

Våra elever presterar bättre resultat på nationella prov än övriga landet i följande ämnen/klasser:

 • Matematik: Fordons- Bygg-, Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammet.
 • Engelska: Fordons-, Estetiska-, Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammet.
 • Svenska: Fordons-, Estetiska-, Naturvetenskapliga-, Teknik-, Samhällsvetenskapliga- och Ekonomiprogrammet.

Fyra snabba om trivsel

 • 96% av eleverna känner sig trygga eller mycket trygga på skolan.
 • 92% trivs bra eller mycket bra på skolan.
 • 90% trivs bra eller mycket bra med skolans lärare.
 • 96% anser att de får bra eller mycket bra hjälp av lärarna.