Hagströmska Gymnasiet

Vanliga frågor

Får man studiebidrag?

Ja. Studier på Hagströmska Gymnasiet berättigar dig till studiebidrag via CSN.

Var äter man lunch?

Lunchen för Hagströmska Gymnasiets elever serveras i närliggande byggnad.

Finns skolhälsovård?

Under dina år på Hagströmska Gymnasiet kommer du att ha tillgång till både skolsköterska, kurator, skolläkare och skolpsykolog.

Kan jag få plugghjälp?

Välkommen till Pluggstugan! Varje vecka finns möjlighet att få lärarledd läxhjälp på skolan. Pluggstugan vänder sig till alla elever, oavsett vilken betygsnivå du siktar på.

Hur jobbar vi pedagogiskt?

Vi utgår från ett projektorienterat lärande som rör sig över ämnesgränserna och där elevernas projektarbeten bygger på den inriktning de valt. Det innebär att utbildningens yrkeskurser (karaktärs-ämnen) vävs samman med kurser i allmänna ämnen. Genom att anpassa och integrera undervisningen mot den yrkesinriktning eleven valt ökar förståelsen för varför man behöver kunskaper även i de allmänna ämnena. Detta arbetssätt bidrar ofta till att eleverna har lättare att ta till sig teorin.

Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna, allt i samråd med våra lärare naturligtvis. Det är en unik lärprocess där varje elev är aktiv att inhämta kunskap vilket i slutändan ger mer delaktiga och motiverade elever. Vi arbetar även med temastudier i arbetsgrupper; med inspiration utifrån dagens yrkesliv som ofta är organiserat i projektform.

Hagströmska Gymnasiet utgår från ett tydligt värdegrundsarbete där demokrati, etik och moral är naturligt närvarande i skolan. Vår koppling till respektive bransch ger dessutom goda möjligheter till arbetsplatslärande, praktik och studiebesök.

Vad betyder NIU?

NIU står för nationellt godkänd idrotts-utbildning. Idrottssatsningen är godkänd av både såväl skolverket som riksidrottsförbundet och är för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. På utbildningarna läser du ämnet specialidrott upp till 700 poäng (av totalt 2500p). Övriga idrotter som inte är NIU är LIU, lokal idrottsutbildning.

Vad betyder LIU?

LIU – Lokal idrottsutbildning är för dig som vill läsa extra idrott som individuellt val. Om du vill söka LIU är det en ”vanlig antagningsprocess” via antagningskansliet på dina grundskolebetyg, och du behöver inte bli antagen genom ditt idrottsförbund. LIU innebär att du läser kursen idrott och hälsa – specialisering som individuellt val på ditt gymnasieprogram. Det finns ofta möjlighet att även läsa Idrott och hälsa 2 och träna utanför skolan (t.ex i skolans lokaler men efter lektionstid).

Kostar det nåt?

Självklart är utbildningen på Hagströmska Gymnasiet kostnadsfri.

Inackorderingsbidrag

CSN beslutar i frågor som rör inackorderingsbidrag efter en individuell bedömning.

Vad är cambridgeexamen

Cambridgecertifikatet är en välkänd behörighet över hela världen som hos internationella arbetsgivare och universitet ses som en garant för elevernas engelskakunskaper. Under årskurs tre har du som väljer att läsa kursen Engelska 7 möjlighet att bli förberedd för att avlägga provet för ett Cambridgecertifikat (CAE). Skolan står också för resan till Stockholm för att avlägga provet. Provavgiften står eleven själv för.

Finns det bibliotek?

Hagströmska Gymnasiet har ett eget skolbibliotek som innehåller både skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom har samtliga våra elever fri tillgång att låna e-böcker, ljudböcker samt tillgång till ne.se (nationalencyklopedin).

Vad behöver jag för betyg för att komma in?

Du söker till Hagströmska Gymnasiet med dina grundskolebetyg. Hur höga betyg du behöver ha för att komma in varierar från år till år.

Hur avgörs vem som kommer in?

Vi följer de regler som finns i gymnasieförordningen. Det innebär att man kommer in i tur och ordning baserat på meritvärde.  Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg.

Hur ansöker jag?

Vill du söka till någon av våra utbildningar? Då söker du till oss via Gymnasieantagningen, Dalarnas kommunförbund och din studie- och yrkesvägledare på skolan hjälper dig. Till  Hagströmska Gymnasiet  kan du söka till oss oavsett var i landet du bor. Vill du söka någon av våra idrotter som har nationell idrottsutbildning, NIU, gör du även en ansökan, senast den 1:a dec, till ditt förbund (gäller ej cykel).