Student 2021

Folkhälsomyndigheten har nu bl.a. kommit med följande riktlinjer inför student 2021:

  • Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.

  • Säkerställ att eventuellt utspring endast genomförs för en klass, eller en mindre grupp, i taget för att undvika trängsel.

  • Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor. Personer med symtom, även milda, som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma.

  • Begränsa antalet besökare för att undvika trängsel

Upplägget på Hagströmska kommer att se ut som förra året där en klass i taget fördelat på 3 dagar träffas för en gemensam avslutning på Kuselska krogen. Uppdelningen av dagar se ni nedan. Till skillnad från förra året kommer varje klass att få göra ett utspring. Det kommer att ske på gräsytan mot ån. Ytterligare en skillnad från fjolåret är att även gruppfoto kommer att tas på våra studenter. Gällande besökare har Falu kommuns skolor kommit överens om att den gemensamma rekommendationen är 2 besökare/student vid utspringet. Vi ber alla respektera detta samt fortsatt tänka på vikten av att stanna hemma vid symptom.

 

Schema student 2021

Onsdag 9/6

08.30-09.45 FT18

10.30-11.45 BA18a

12.30-13.45 BA18b

14.30-15.45 BA18c

 

Torsdag 10/6

08.30-09.45 EK18a

10.30-11.45 EK18b

12.30-13.45 SA18a

14.30-15.45 SA18b

 

Fredag 11/6

08.30-09.45 BF18

10.30-11.45 NA18

12.30-13.45 TE18

14.30-15.45 IN18

 

Med förhoppning om fina studentdagar!