Vi har viktig information till dig som valt Bygg och anläggningsprogrammet startår 2019–2020.

Hagströmska Falun har beslutat att måleriinriktning på programmet inte kommer att vara sökbart för kommande läsår.

Bakgrunden till detta beslut är flera år av lågt söktryck till inriktningen, trots insatser för att försöka ändra på detta. Istället kommer inriktningarna Husbyggnad och
Anläggningsmaskinförare att vara sökbara med följande platsfördelning:

24 stycken platser för Husbyggnad.
20 stycken platser för Anläggningsmaskinförare.

Vi svarar gärna på dina frågor gällande beslutet eller din ansökan via mejl: olof.ekfeldt@hagstromska.se.

Med vänlig hälsning,
Ledingen på Hagströmska Gymnasiet