logo

Personlig träning

Personlig Träning 

Inriktningen Personlig träning är valet för dig som tycker om att träna på gym och vill lära dig mer om vad man kan utöva på ett gym. Du kommer att tillsammans med likasinnade personer träna på gym under skoltid. Under utbildningens gång kommer du att få skapa ett personligt träningsupplägg tillsammans med någon av våra tränare.

Träningsupplägget är utformat så att du kan utvecklas optimalt mot den målsättning som du själv har satt upp. Inriktningen passar även dig som utövar en annan idrott men som vill lägga mer fokus på den fysiska biten. Personlig Träning är kombinerbart med samtliga nationella program på Hagströmska Gymnasiet.

 

Bli en av oss! 
Kontakta våra tränare på: pt@hagstromska.se

 

Rektor

Sara Stengård, 076-6773370, sara.stengard@hagstromska.se 

 

Program på Hagströmska