Felix Beckeman

– Huvudansvarig tränare i grenarna Downhill, 4X, BMX och Slopestyle.
– Ansvarig för träningsupplägg och träningsuppföljning i ovanstående discipliner.
– Ansvarig för läger- och tävlingsplanering i ovanstående discipliner.
– Ansvarig för skötsel och nybyggnation av teknikbanor.
– Regelbundet rapportera genomförd och planerad verksamhet till verksamhetsledare.

Tel 0761477821 felix.beckeman@hagstromska.se

Marcus Johansson

– Huvudansvarig tränare för XC.
– Ansvarig för träningsupplägg och träningsuppföljning i ovanstående disciplin.
– Ansvarig för läger- och tävlingsplanering i XC.
– Ansvarig för testverksamhet.
– Ansvarig för skötsel och kontroll av XC-banor.
– Regelbundet rapportera genomförd och planerad verksamhet till verksamhetsledare.

Tel 073 815 09 42 marcus.johansson@hagstromska.se

Peter Vingstedt

– Huvudansvarig tränare i Bancykling samt Landsväg.
– Ansvarig för träningsupplägg och träningsuppföljning i ovanstående discipliner.
– Ansvarig för läger- och tävlingsplanering i Bancykling och Landsväg.
– Regelbundet rapportera genomförd och planerad verksamhet till verksamhetsledare

Tel 072-554 30 50 peter.vingstedt@hagstromska.se