Introduktionsprogram – Preparand mot Hantverksprogrammet, Modestyling

Förutsättningar

  • Preparandutbildning erbjuds som introduktion till Hantverksprogrammet inriktning Styling.
  • För att vara behörig till programmet krävs godkända betyg i svenska och engelska samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.
  • Intresseanmälan görs i Dexter.
  • Ges i mån av plats. Rektor fattar beslut om antagning.

Upplägg

  • I åk 1 läser eleven de gymnasiekurser som ingår på Hantverksprogrammet förutom Matematik 1a. Istället läser eleven matematik på grundskolenivå.
  • Eleven har högst ett år på sig att klara matematiken och skrivs då över på det nationella programmet.
  • I åk 2, eller möjligen tidigare, läser eleven Matematik 1a samt fortsätter att läsa kurser inom Hantverksprogrammet.
  • I åk 3 läser eleven kurser på det nationella programmet.
  • Matematik på grundskolenivå bedrivs av en behörig lärare i matematik och i en liten grupp.

Kontaktperson

Anne-Kristine Juhlén
Rektor

E-post: ak.juhlen@hagstromska.se
Mobilnummer: 0725-20 86 36