Introduktionsprogram – Preparand mot Hantverksprogrammet, Modestyling

Förutsättningar

  • Programinriktat individuellt val erbjuds med inriktning till Hantverksprogrammets inriktning modestyling
  • För att vara behörig krävs godkända betyg sex grundskoleämnen samt i svenska eller svenska som andraspråk. Det krävs också godkänt i engelska eller matematik
  • Intresseanmälan görs i Dexter

Upplägg

  • Utbildningen utformas i möjligaste mån efter elevens önskemål och målet är att så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet
  • Skolan erbjuder engelska, matematik och idrott på grundskolenivå
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Kontaktperson

Anne-Kristine Juhlén
Rektor

E-post: ak.juhlen@hagstromska.se
Mobilnummer: 0725-20 86 36