Introduktionsprogram
-Programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammet, inriktning Modestylist

 

Förutsättningar

  • Programinriktat individuellt val erbjuds med inriktning till Hantverksprogrammets inriktning modestylist
  • För att vara behörig krävs godkända betyg i sex grundskoleämnen samt i svenska eller svenska som andraspråk. Det krävs också godkänt i engelska eller matematik
  • Intresseanmälan görs i Dexter

Upplägg

  • Utbildningen utformas i möjligaste mån efter elevens önskemål och målet är att så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet
  • Skolan erbjuder engelska, matematik, historia, bild och idrott på grundskolenivå
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Kontaktperson

Anne-Kristine Juhlén

Rektor

E-post: ak.juhlen@hagstromska.se

Mobilnummer: 0725 208636