Unikt samarbete mellan gymnasieskolor

posted in: NYHETER | 0

I Linköping satsar nu Hagströmska Gymnasiet och Praktiska Gymnasiet stort på kvalité och breddning inom Bygg- och Anläggningsprogrammet. En av anledningarna är stadens snabba och krävande tillväxt som skapat ett stort behov av kompetent arbetskraft.

– Vi vill utbilda elever till hela byggprocessen, berättar Karina Margenberg, rektor på Praktiska Gymnasiet Linköping. Behovet är enormt och vi kan tack vare det här samarbetet möta behovet på ett bra sätt. Tillsammans erbjuder vi nu inriktningarna Anläggningsförare, Mark och anläggning, Husbyggnad samt Måleri. Det är möjligt tack vare Hagströmska gymnasiets kompetens inom markarbete och transporter kombinerat med Praktiska gymnasiets kompetens inom resten av byggprocessen.

Bygg och anläggningsprogrammet har många yrkesutgångar och 8 av 10 får jobb efter utbildning hos oss. För mer info, kontakta rektor Mats Andersson på 0722-23 71 42 alt. mats.andersson@hagstromska.se (Hagströmska Gymnasiet), eller Karina Margenberg på 070 650 80 72 alt. karina.margenberg@vindora.se (Praktiska Gymnasiet).