Välkommen till din Studie- och yrkesvägledare

Johan Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare
Johan är på skolan varannan onsdag, jämna veckor.
Välkommen att söka upp Johan när han är på skolan. Du kan också boka tid via mail eller på en bokningslista som finns utanför kontoret. Dessutom kommer du träffa Johan I samband med informationstillfällen i klassen. Det kan t.ex. handla om framtida arbete och studier, men även I samband med olika val under gymnasietiden.
E-post:syv.hagstromska@vagledningskompetens.se