Hagströmska Gymnasiet samlar kunniga och erfarna lärare inom varje program som säkerställer en hög nivå på utbildningarna. Här får du en verklighetsförankrad utbildning i nära samarbete med yrkeslivet. Vi arbetar alla för att det ska vara en värdefull tid att gå på Hagströmska Gymnasiet – både under tiden och efter gymnasiet.

Vi som arbetar på Hagströmska Gymnasiet i Linköping

Administrativ Personal

Malin Samuelsson
Rektor
Telefon: 0722-237142
E-post: malin.samuelsson@vindora.se

Karl Dahlberg
Administratör och IT-ansvarig
Lärare i gymnasiegemensamma ämnen (Matematik)
Telefon: 072-5571800
E-post: karl.dahlberg@hagstromska.se


Mentorer

Tobias Karlsson
Mentor (Bygg- och Anläggning)
Lärare i gymnasiegemensamma ämnen (Idrott och historia)
Telefon: 070-2197696
E-post: tobias.karlsson@hagstromska.se

Ann-Sofie Olsson
Mentor (Transport FT16)
Lärare i yrkesämnen (Transport)
Telefon:0722-438282
E-post: ann-sofie.olsson@hagstromska.se

Ingela Wallstedt-Lüning
Mentor (Transport FT15)
Lärare i gymnasiegemensamma ämnen (Samhällskunskap och Religion) samt specialundervisning
Telefon: 0722-316320
E-post: ingela.wallstedt.luning@hagstromska.se

Monika Bergeås
Mentor (Transport FT14)
Specialpedagog
Telefon: 0730876061
E-post:monika.bergeas@hagstromska.se

 

Lärare och instruktörer

Magnus Eriksson
Instruktör i yrkesämnen (Anläggningsförare)
Telefon:0722-296927
E-post: magnus.eriksson@hagstromska.se

Ronnie Gustavsson
Instruktör i yrkesämnen (Anläggningsförare)
Telefon: 0722-377966
E-post: ronnie.gustavsson@hagstromska.se

Jonny Holmberg
Lärare i gymnasiegemensamma ämnen (Svenska och Engelska)
Telefon:0722-240023
E-post: jonny.holmberg@hagstromska.se

Jan Israelsson
Lärare i yrkesämnen (Transport)
Telefon: 0725-19 30 60
E-post: jan.israelsson@hagstromska.se

Örjan Åstrand
Lärare i yrkesämnen (Bygg- och Anläggning) samt Naturkunskap
Telefon: 0722-423604
E-post: orjan.astrand@hagstromska.se

 

Övrig Personal

Monika Bergeås
Specialpedagog
Specialpedagogens uppgift är att stötta lärare i att utforma undervisningen efter varje elevs behov. Specialpedagogen genomför också elevsamtal, kartläggningar, skriver åtgärdsprogram och hjälper elever och personal att hitta bra pedagogiska hjälpmedel. Som elev och personal är du alltid välkommen till specialpedagogen om du undrar något som har med lärande eller undervisning att göra.
Telefon:
E-post:monika.bergeas@hagstromska.se

Johan Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare
Johan är på skolan varannan onsdag, jämna veckor.
Välkommen att söka upp Johan när han är på skolan. Du kan också boka tid via mail. Dessutom kommer du träffa Johan I samband med informationstillfällen i klassen. Det kan t.ex. handla om framtida arbete och studier, men även I samband med olika val under gymnasietiden.
E-post:syv.hagstromska@vagledningskompetens.se

Anne Morby
Kurator
Telefon: 0722-351750
E-post: anne.morby@hagstromska.se

Eva Jonson
Skolsköterska
Telefon: 0725-053174
E-post: eva.jonson@hagstromska.se

Ulrika Möller
Assistent
Telefon: 0709-27 89 99
E-post: ulrika.moller@telia.com

Frej Westberg
Assistent
Telefon: 0722-229043
E-post: frej.westberg@hagstromska.se