Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsbranschen, eller entreprenadbranschen som den också kallas, banar väg för att samhället ska fungera. Här jobbar människor som bygger vägar, järnvägar, energisystem och övriga transportsystem. Många av dagens maskinförare har pensionsåldern inom räckhåll, vilket innebär goda utsikter för en ny generation. Samtidigt väntas byggandet av vägar och bostäder öka i takt med att samhället utvecklas.

Byggprogrammet med inriktning anläggningsförare innebär en praktisk utbildning med fokus på det verkliga arbetet som maskinförare. Du får lära dig anläggningsmaskinteknik med t ex grävmaskiner, grävlastare och hjullastare.
I utbildningen ingår moment som t ex anläggningsteknik, ballastkunskap, kunskaper om olika material och jordarter m m. Med andra ord: sådana kunskaper som behövs för att klara av arbetet ute på fältet. Du kommer även få mycket erfarenhet från den praktik du kommer gå på ute i arbetslivet, och det är genom praktiken de flesta av eleverna senare får jobb.

Maskinförare har ett självständigt och fritt yrke med mycket eget ansvar. Det gäller att förstå uppdragsgivarens mål och man måste ha stor flexibilitet, både vad gäller typ av uppdrag och när det gäller arbetsplacering. En skicklig maskinförare kan se fram emot omväxlande yrkesliv där ingen dag är den andra lik och där, den som vill, har ett stort geografiskt arbetsområde att välja på.