Klagomål och synpunkter

Hjälp oss att bli ännu bättre

Dina synpunkter är viktiga för oss för att kunna förbättra och utveckla vår skola. Har du några klagomål, förbättringsförslag eller information som du vill delge oss?

I första hand vill vi uppmuntra dig till att ge dina synpunkter direkt till berörd lärare eller skolans rektor, via telefon eller e-post. Annars går det bra att fylla i formuläret nedan.

Uppgifterna skickas till skolans huvudman som ansvarar för att ta emot klagomål och synpunkter. Huvudmannen utreder och återkopplar. Huvudmannen kan delegera detta till respektive rektor.

Ditt namn (Det går bra att vara anonym, men att då kan ingen återkoppling ske).

Din epost

Ämne

Ditt meddelande