SJUKANMÄLAN

Sjukanmälan ska göras före kl 08.30 via inloggning på Schoolsoft.
Omyndig elev ska alltid sjukanmälas av vårdnadshavare.
Gör en sjukanmälan varje dag om du är sjuk flera dagar i följd.
Saknar du inloggning till schoolsoft hör av dig till någon av skolans  programchefer.

Besök Schoolsoft

 

LEDIGHETSANSÖKAN

Mentor får bevilja dig ledighet högst motsvarande tre dagar per termin. Ledighet utöver detta måste beviljas av rektor/biträdande rektor. Ledigheter utanför lov godkänns vanligen inte. Du som idrottselev pratar med din mentor när du behöver ledighet gällande idrott, denna ledighet går utöver de tre dagar som mentor kan bevilja.

Blankett finns hos mentor.