Elevhälsoteamets uppgift är att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Tillsammans med lärare och skolledning arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärandemiljö.

Hagstromska_Skolbilder-2015_019

Vi arbetar också hälsofrämjande och förebyggande avseende elevers fysiska och psykiska välbefinnande och för att förhindra att problem uppstår.

Vi försöker fånga upp elever i svårigheter för att erbjuda dem adekvat stöd kring sin hälsoutveckling och skolgång så att de når kunskapsmålen i de olika ämnena.

Vi finns tillgängliga för dig om du behöver någon att prata med, få stöttning för att klara studierna eller få råd om din hälsa. Vi finns på plats varje dag och vi har öppna dörrar, så titta gärna in även om du inte har någon särskild anledning utan bara vill prata.

Vårt team leds av en biträdande rektor och består av
•    Skolsköterska
•    Kurator
•    Specialpedagog
•    Studie- och yrkesvägledare
•    Speciallärare
•    Elevassistent
•    Massör
•    Sjukgymnast

Exempel på vad du som elev kan få hjälp med:
•    Anpassat studiestöd, t ex läs- och skrivstöd, samt ämnesstöd
•    Studie- och yrkesvägledning
•    Svar på frågor och funderingar kring din fysiska hälsa
•    Samtal kring din psykosociala hälsa
•    Relationer
•    Stresshantering
•    Motverka mobbing
•    Frågor kring sex- och samlevnad
•    Pedagogisk konsultation och handledning

Vi finns på andra våningen, Gruvgatan 2
Rektor: 072-521 22 47
Biträdande rektor 072-520 91 66