Vanliga frågor

Ansökan

Vill du söka till någon av våra utbildningar? Då söker du till oss via Region Dalarna och din studie- och yrkesvägledare på skolan hjälper dig. Till  Hagströmska Gymnasiet  kan du söka till oss oavsett var i landet du bor. Vill du söka någon av våra idrotter som har nationell idrottsutbildning, NIU, gör du även en ansökan, senast den 1:a dec, till ditt förbund (gäller ej cykel).

Behörighet/Urval
Vi följer urvalsprinciper enligt gymnasieförordningen. Det innebär att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde (summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg).

Betyg
Du söker till Hagströmska Gymnasiet med dina grundskolebetyg. Hur höga betyg du behöver ha för att komma in varierar från år till år.

Bibliotek
Hagströmska Gymnasiet har ett eget skolbibliotek som innehåller både skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom har samtliga våra elever fri tillgång att låna e-böcker, ljudböcker samt tillgång till ne.se (nationalencyklopedin).

Busskort
Samma regler för busskort gäller på Hagströmska Gymnasiet som för kommunala skolor.

Cambridgeexamen
Cambridgecertifikatet är en välkänd behörighet över hela världen som hos internationella arbetsgivare och universitet ses som en garant för elevernas engelskakunskaper. Under årskurs tre har du som väljer att läsa kursen Engelska 7 möjlighet att bli förberedd för att avlägga provet för ett Cambridgecertifikat (CAE). Skolan står också för resan till Stockholm för att avlägga provet. Provavgiften står eleven själv för.

Högskolebehörighet
Du kan bli behörig till universitets- och högskolestudier från samtliga program.

Inackorderingsbidrag
CSN beslutar i frågor som rör inackorderingsbidrag efter en individuell bedömning.

Kostnadsfri utbildning
Självklart är utbildningen på Hagströmska Gymnasiet kostnadsfri.

LIU
Lokal idrottsutbildning. Se skillnad mot NIU nedan.

Mentorskap
Som elev på Hagströmska Gymnasiet får du en mentor som ska följa dig genom skolgången. Din mentor kommer att stötta dig i dina studier och ha kontakt med både dig och dina vårdnadshavare.

Moderna språk
På Hagströmska Gymnasiet kan du välja mellan nybörjar- eller fortsättningsnivå i följande språk. Tyska, franska, spanska och italienska.

NIU
NIU står för nationellt godkänd idrotts-utbildning. Idrottssatsningen är godkänd av både såväl skolverket som riksidrottsförbundet Övriga idrotter som inte är NIU är LIU, lokal idrottsutbildning.

Pedagogik
Vi utgår från ett projektorienterat lärande som rör sig över ämnesgränserna och där elevernas projektarbeten bygger på den inriktning de valt. Det innebär att utbildningens yrkeskurser (karaktärs-ämnen) vävs samman med kurser i allmänna ämnen. Genom att anpassa och integrera undervisningen mot den yrkesinriktning eleven valt ökar förståelsen för varför man behöver kunskaper även i de allmänna ämnena. Detta arbetssätt bidrar ofta till att eleverna har lättare att ta till sig teorin.

Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna, allt i samråd med våra lärare naturligtvis. Det är en unik lärprocess där varje elev är aktiv att inhämta kunskap vilket i slutändan ger mer delaktiga och motiverade elever. Vi arbetar även med temastudier i arbetsgrupper; med inspiration utifrån dagens yrkesliv som ofta är organiserat i projektform.

Hagströmska Gymnasiet utgår från ett tydligt värdegrundsarbete där demokrati, etik och moral är naturligt närvarande i skolan. Vår koppling till respektive bransch ger dessutom goda möjligheter till arbetsplatslärande, praktik och studiebesök.

Pluggstugor
Varje vecka finns möjlighet att få lärarledd läxhjälp på skolan. Pluggstugan vänder sig till alla elever, oavsett vilken betygsnivå du siktar på.

Skolhälsovård
Under dina år på Hagströmska Gymnasiet kommer du att ha tillgång till både skolsköterska, kurator, skolläkare och skolpsykolog.

Skollunch
Lunchen för Hagströmska Gymnasiets elever serveras i närliggande byggnad.

Studiebidrag
Studier på Hagströmska Gymnasiet berättigar dig till studiebidrag via CSN.

Snabbfakta
Skolan är belägen i centrala Falun
Det går drygt 680 elever på skolan
Vi har Sveriges bästa träningsmiljö
Skolan är ett naturligt val för idrottare
Vi har Sveriges första och enda inomhusvelodrom
Vi har alltid lyckats lösa boende för våra studenter
Vi kombinerar idrott, studier och god hälsa

Lysande resultat
Våra elever presterar bättre resultat på nationella prov än övriga landet i följande ämnen/klasser:
Matematik: Fordons- Bygg-, Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammet.
Engelska: Fordons-, Estetiska-, Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammet.
Svenska: Fordons-, Estetiska-, Naturvetenskapliga-, Teknik-, Samhällsvetenskapliga- och Ekonomiprogrammet.

Våra elever trivs
96% av eleverna känner sig trygga eller mycket trygga på skolan.
92% trivs bra eller mycket bra på skolan.
90% trivs bra eller mycket bra med skolans lärare.
96% anser att de får bra eller mycket bra hjälp av lärarna.

Hur ansöker jag?
Intagningen sker via Elevintagningen, Region Dalarna (www.regiondalarna.se). Här kan du som är folkbokförd i Dalarna och går i åk 9, göra din ansökan på webben. Använd det användarnamn och lösenord som du får av din studievägledare. Har du inte fått några uppgifter, kontaktar du studievägledaren eller elevintagningen, intag@regiondalarna.se eller tel 023-77 70 30. Vill du ha ytterligare information om hur du går tillväga kan du tala med din studie- och yrkesvägledare eller kontakta oss på Hagströmska Gymnasiet

Skolkod och programkoder
Hagströmska Gymnasiet skolkod: 2008

Programkoder:
BA – Bygg- och anläggningsprogrammet
FT – Fordons- och transportprogrammet
INSVE – Industritekniska programmet, Svetsteknik
INPRK – Industritekniska programmet, CNC
EK – Ekonomiprogrammet
SA – Samhällsvetenskapliga programmet
ESBIL – Estetiska programmet, modedesign och modestyling
NA – Naturvetenskapliga programmet
TE – Teknikprogrammet