Naturvetenskapsprogrammet – Inriktning Naturvetenskap

Hagstromska_Natur

Är du intresserad av hur världen fungerar från atom till galax? Vill du ha en bred bas för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap?

Då är naturvetenskapsprogrammet för dig! Du utvecklar dina kunskaper i framförallt biologi, kemi, fysik och matematik. Här på Hagströmska gymnasiet utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskapliga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en djupare förståelse för de modeller som används för att förklara vår omvärld. Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagströmska gymnasiet gör dig väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan, oavsett om du fortsätter inom naturvetenskapen eller väljer en annan väg.

 

Vi skickar gärna en programplan till er. Kontakta oss med detta formulär.
[contact-form-7 id=”1385″ title=”PROGRAMPLAN”]

 

Följ oss på instagram @hagstromska_NA