Industritekniska programmet

Hagstromska_industritekniska

Vårt industritekniska program har två inriktningar

Behovet av duktiga industritekniker har alltid varit högt.
På Hagströmska Gymnasiet utbildar vi enligt de senaste kraven.

Svetsning
(Svetsteknik)

Duktiga svetsare är en yrkesgrupp som är starkt efterfrågad av industriföretag både i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom en eller flera svetsmetoder och kan ge möjlighet till certifikat/IW-diplom inom vald metod. IW står för International Welder. Vilken/vilka svetsmetoder en elev väljer att utbilda sig inom beror på vilken typ av svetsarbete eleven vill ha i framtiden och vad han/hon har bäst handlag för. MAG- svetsning handlar t.ex. om grövre svetsfogar och industriell svetsproduktion, medan TIG- svetsning är en mer tålamodskrävande metod som används för ”finare” svetsning av mera hantverkskaraktär.

Utbildningen vid Hagströmska Gymnasiet sker enligt de krav på teoretisk och praktisk utbildning som finns för IW-diplom. Dessa utfärdas enligt en internationell standard vilket ger möjlighet att arbeta med världen som arbetsfält för den som så vill.

CNC-tekniker
(Produkt och maskinteknik)

CNC-operatör eller Maskintekniker är högkvalificerade yrken där du arbetar med produktion i CNC-maskiner. CNC står för Computer Numerical Control vilket innebär att maskinerna är datorstyrda till skillnad från manuella maskiner för skärande bearbetning. I takt med att industrin ersätter manuella maskiner med CNC-maskiner ökar behoven av personal med kunskaper för den nya, moderna industritillverkningen. Industrin och dess yrkesroller har genomgått stora förändringar. Idag handlar ett verkstadsyrke ofta om datorer och kunskaper om programmering av styrsystem och kontroll/mätteknik. Tidigare yrkesroller som svarvare och fräsare, där man arbetade manuellt i maskiner, sköts idag ofta av CNC-operatörer som programmerar, justerar och övervakar maskinerna.

Programmering och inställning av en CNC-maskin sker utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. Det är numera maskinerna som svarvar och/ eller fräser. Arbetet sätts igång, övervakas och justeras av en CNC-operatör som sedan mäter och kvalitetskontrollerar produktionen.

Vi skickar gärna en programplan till er. Kontakta oss med detta formulär.
[contact-form-7 id=”1385″ title=”PROGRAMPLAN”]