HagstromskaGymnasiet_Ekonomi_001

Ekonomiprogrammet

Ekonomi och juridik (Högskoleförberedande)

HagstromskaGymnasiet_DiplomeradGymnasieEkonomVill du ha en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier i ekonomi?

På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i företagsekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och är tillsammans med entreprenörskap det som krävs för att starta och driva företag. Juridiken behandlar det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. På Hagströmska Gymnasiet får du under din gymnasietid starta och driva ett UF-företag som en del i din utbildning.

* Diplomerad gymnasieekonom
Stiftelsen Företagsam – med representanter från högskola och näringsliv – bedömer och certifierar skolor utifrån en rad olika krav och kompetenser. Vår rätt att diplomera gymnasieekonomer är med andra ord en kvalitetssäkring för dig som student.

Läs mer på Diplomerad Gymnasieekonom

I framtiden kan du till exempel arbeta som och studera vidare till:
Civilekonom, revisor, marknadsförare, controller, jurist/advokat, banktjänsteman, administratör och redovisningsassistent.

Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Vi är dessutom certifierade för att diplomera gymnasieekonomer* när du går inriktningen ekonomi. Som diplomerad gymnasieekonom kan du direkt efter studenten arbeta med ekonomi, exempelvis som redovisningsassistent.

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.

 

Vi skickar gärna en programplan till er. Kontakta oss med detta formulär.
[contact-form-7 id=”1385″ title=”PROGRAMPLAN”]