Vill du ta nästa steg i din handbollsbana?
Då ska du söka Hagströmska Gymnasiet – Handboll.

Här erbjuds du fyra extra tillfällen i veckan att slipa på din fysik, taktik samt din indivudella anfalls- och försvarsteknik. Vi jobbar med smådetaljerna i alla nämnda moment som klubbarna sällan hinner med på ordinarie träning. Ett bra och givande komplement till dina övriga pass på kvällstid.

En bra kombination med studier och träning där fokus ligger på individen. Varje elev/spelare jobbar efter sin förmåga.

Prova-på-dag
Om du är intresserad av våra tillval går det bra att komma på en prova-på-dag. Vi tar gärna emot planerade besök hos oss under en vanlig skoldag. Be din studie- och yrkesvägledare kontakta respektive tränare. Information om hur du söker till oss får du också av din studie- och yrkesvägledare.


#hagstromska_handboll